Maturita 2013 - aktualizované podmienky a priebeh
Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.

EČ a PFIČ maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL) Trvanie EČ MS: 90 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

B2:
Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou Základné informácie Bratislava, september 2012
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

B1:
Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Matematika
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2013/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2013.

Témy PFIČ MS zo SJL, MJL, UJL a SJSL budú v deň testovania vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a budú tiež zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.

Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov budú v deň testovania v stanovenom čase zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.
Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou budú pred začiatkom ich opravy zverejnené na webových stránkach vyššie uvedených inštitúcií.

Zdroj: nucem.sk Zakladne informacie MS 2013

Sprievodný list

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2

Špecifikácia testov z matematiky

Zuzka Matura.sk, 25. Septembra 2012


Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"

Unicorn University Vysoka Skola


Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo
Navigácia v povolaní