1. Príprava a priebeh
Na ústnu časť maturity by ste mali zobrať formálne oblečenie. Zelenú stužku na viditeľnom mieste mať už nemusíte, ale môžete si ju zobrať pre šťastie do vrecka… je to na vás.Keď si budete ťahať otázku, nevravte si, ktorú nechcete, ale ktorú chcete. To, či sa spoľahnete na svoju ľavú ruku, preto že je bližšie pri srdci, alebo na pravú, je opäť na vás.Po vytiahnutí otázky budete mať 15, 20 alebo 30 minút na prípravu. Závisí to od predmetu.Potom, ako si vyberiete otázku, príde za vami profesor a opýta sa, či je vám zadanie otázky jasné a zrozumiteľné. Ak profesor chce, aby ste na svojej ústnej skúške ukázali, čo vo vás je, rád vám poradí pri osnove vašej maturitnej odpovede. Všetko je individuálne.Lepšie sa Vám pôjde ku maturitnej komisii s vedomím, že ku každej oblasti viete niečo povedať, k niektorej menej, k niektorej viac. Je to ale určite lepšie ako ísť k maturitnej komisii s vedomím, že niektoré oblasti vôbec neovládate.Zariaďte, aby boli hodiny v každej maturitnej miestnosti. Aby si všetci, nielen študenti, mohli kontrolovať čas.

2. Priebeh ústnej skúšky
Pri odpovediach nie je podstatné či budete vedieť tému od slova do slova ako to je napísané v knižke (samozrejme, ak sa nejedná o dôležitú poučku). Naučte sa z každej témy vziať si jej podstatu a zapamätať si len dôležité veci, resp. fakty.

Hneď ako si vytiahnete a prečítate maturitnú otázku, tak si stručne spíšte veci, ktoré si hneď viete vybaviť; odporúčame tiež vyvarovať sa dlhým slohom k danej téme; počítajte s tým, že máte na odpoveď limitovaný čas. Jeden člen maturitnej komisii, by sa vás mal opýtať, či ste všetkému porozumeli. Nebojte sa opýtať, nič za to nedáte. Väčšina profesorov vám výjde v ústrety a pomôže vám.Vráťte sa k bodom, čo ste si spísali a doplňte ďalšie informácie, na ktoré si spomeniete.Teraz máte správnu heslovitú prípravu so stručným opisom ku každému bodu v nej.Nasleduje prezentovanie toho, čo máte. Ak sa chcete dobre prezentovať, nezachádzajte nikdy do oblastí, o ktorých veľa neviete, resp. si nimi nie ste úplne istí, hovorte radšej o tom, čo viete. Ľudia v komisii sú takisto bývalí študenti, aj keď väčšinou už na to pozabúdali, ale takisto sú len ľudia a mnohí majú tiež deti a chápu, čo je to maturita a stres okolo nej a ako to na vás študentov vplýva. Nebojte sa, nezjedia vás.Postupne sa dívajte na každého profesora. Zvýši to váš "kredit" a dôveryhodnosť. Očný kontakt je veľmi dôležitý pre udržanie pozornosti publika. No je aj veľmi ťažké sa to naučiť. Ak sa však nemôžete sústrediť pri pohľade na niekoho, nerobte to.

Nasleduje prezentovanie toho, čo máte. Ak sa chcete dobre prezentovať, nezachádzajte nikdy do oblastí, o ktorých veľa neviete, resp. si nimi nie ste úplne istí, hovorte radšej o tom, čo viete. Ľudia v komisii sú takisto bývalí študenti, aj keď väčšinou už na to pozabúdali, ale takisto sú len ľudia a mnohí majú tiež deti a chápu, čo je to maturita a stres okolo nej a ako to na vás študentov vplýva. Nebojte sa, nezjedia vás.Existuje jedna veľmi dobrá metóda. Postavte sa pred aspoň piatich spolužiakov. Tí si zodvihnú obe ruky. Vy začnete prezentovať nejakú tému. Postupne sa počas rozprávania dívate na každého spolužiaka. Ak sa na niektorého dívate dlhšie ako 3 sekundy, tak ten dotyčný dá jednu ruku dole. Na každého sa musíte pozrieť aspoň dva-krát, aby mal obe ruky dole. Prezentáciu končíte vtedy, keď majú všetci ruky dole.

Ak môžete používať slovník z cudzieho jazyka pri príprave na ústnu odpoveď, tak si skúste vybaviť, aby ste namiesto papierového slovníka, mohli mať ako pomôcku elektronický prekladový slovník. Je to oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ale treba k tomu notebook alebo PC.Skúste sa uvoľniť a nebuďte v strese. Myslite pozitívne a váš mozog bude pracovať lepšie.

Je také porekadlo o maturite, teda vlastne prirovnanie: „maturita je ako plot, buď ho preleziete, alebo vás cez neho prehodia“ :).
3. Automotivácia pred maturitou
V myšlienkach a podvedomí sa nezaoberajte a netrápte myšlienkami, ktoré neviete premeniť čo najskôr v nejaké dobro, efekt, úžitok alebo zisk. Hlava je ako stroj počítača – čím viac v nej sústreďujete v podvedomí dobré a pozitívne myšlienky, tým viac to „nahráva“ a vysiela dobré energetické signály do vášho tela, ktoré vás približujú k dobrým snom, cieľom a myšlienkam.Preto sa pred maturitou nezaoberajte tým, že ju nespravíte, ale tým, že ste sa pripravovali a preto ju určite spravíte. Rovnako myslite pozitívne aj keď si budete ťahať otázku; netreba uvažovať tak, že si vytiahnete tú, ktorú nechcete, ale že si vytiahnete práve tú, ktorú viete najlepšie.Pre život je veľmi dôležité vedieť byť spoločenský. Samozrejme, nie pre každého to hneď znamená, aby bol hovorcom triedy alebo kráľom večierkov. Ľudia sú rôzni, niekto je skôr typ introvertného umelca, iný zase extrovertného zabávača a niekto je niekde medzi nimi. Podstatné je, aby ste spolu komunikovali, utužovali dobrý kolektív, vysvetľovali si veci a hlavne počúvali sa navzájom. Je lepšie, keď sa každé ráno tešíte do školy a idete do nej s pocitom, že sa opäť stretnete s kamarátmi.Život je viac ako 4 alebo 5 rokov strednej školy a je na vás ako si ho zariadite. Platí však zlaté pravidlo - všetkého treba užívať s mierou. Tým máme na mysli, aby ste nič nepreháňali, treba sa rovnako vzdelávať, ale treba nechať mozog aj oddýchnuť a neprepínať ho. Unavený mozog stráca svoju efektivitu. Ideálne je po psychickej námahe relaxovať pri fyzickej aktivite.


Pomôcky na maturitu
Pri príprave vám určite pomôžu nasledovné stránky:
v Zbierke zákonov, v čiastke 120, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  • oSkole.sk - súhrn materiálov, ktoré vypracovali učitelia základných a stredných škôl.


Veľa vypracovaných maturitných tém nájdete tu:Veľa vypracovaných maturitných tém pre Českú republiku:


Zverejnené so súhlasom NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania."
Zdroj: www.nucem.sk

Navigácia v povolaní

Komu môže kariérové poradenstvo pomôcť?

Všetkým, ktorí vôbec nevedia, čo chcú v budúcnosti robiť alebo majú viac alternatív a nevedia čo s tým.

Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo