Maturitné testy 2017


Všetky maturitné testy, slohové témy a nahrávky. Vedz, že komunikujeme aj s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pretože sa ti snažíme priniesť tie najnovšie infošky zo sveta maturity. Podpor nás zdieľaním na Facebook a kliknutím na "Páči sa mi to". Ďakujeme :)

Témy na sloh

 1. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)
 2. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky...?“ Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (Úvaha)
 3. Začiatokčikoniec? (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)
 4. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám (Rozprávanie)

Témy na sloh B1

Téma: Fashion and Clothing
A world-famous brand wants to find out the opinions of young people about fashion and clothing. Write a composition (160–180 words), in which you cover the following points:
 • the importance of following fashion trends;
 • elegance versus comfort;
 • the description of young people’s fashion.
Témy na sloh B2

Téma: Fashion and Clothing
On the Internet, you found a competition held by the magazine “Fashion”. The author of the best article on the topic Fashion and Clothing (200–220 words) will win clothing from a world famous fashion brand. You decide to enter the competition. the following points:
 • the role of fashion in your life;
 • uniformity versus variability;
 • dress code and its influence on the choice of clothes.
Témy na sloh C1

  Témy na sloh B1

  Téma: Kleidung und Mode
  Eine weltberühmte Modefirma möchte sich über die Ansichten junger Leute zu Mode und Kleidung informieren. Schreiben Sie einen Aufsatz (160 – 180 Wörter), in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:
  • Wichtigkeit der Modetrends,
  • Eleganz versus Komfort,
  • Mode von jungen Menschen.
  Témy na sloh B2

  Téma: Kleidung und Mode
  Im Internet haben Sie einen Wettbewerb gefunden, den die Zeitschrift "Mode" ausgeschrieben hat. Autor des besten Artikels (200 – 220 Wörter) zum Thema Kleidung und Mode gewinnt hochwertige Markenkleidung. Sie haben sich entschieden, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Schreiben Sie einen Artikel und gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
  • Rolle der Mode in Ihrem Leben,
  • Uniformität versus Variabilität,
  • Dresscode (Kleiderordnung) und sein Einfluss auf die Kleiderwahl.
  Témy na sloh C1


   Témy na sloh B1

   Téma: Одежда и мода
   Всемирно известная модная марка желает узнать мнения молодых людей о моде и одежде. Напишите сoчинение (160–180 слов), в котором вы выразите своё мнение по cледующим пунктам:
   • важноcть наблюдения за модными тpeндaми;
   • элегaнтность и комфорт;
   • мода молодых людей.
   Témy na sloh B2

   Téma: Одежда и мода
   В Интернете вы обнаружили конкурс журнала «Мода». Автор лучшей статьи на тему: «Одежда и мода» (200–220 слов) выиграет одежду всемирно известной модной марки. Вы решили принять участие в конкурсе. Bыcкажите своё мнение по cледующим пунктам:
   • роль моды в вaшей жизни;
   • oднообразие и paзнообразие в oдежде;
   • дресс-код (нормы этикета в одежде) и его влияние на выбор одежды.

   Témy na sloh B1

   Téma: La ropa y la moda
   Una importante marca de moda quiere saber las opiniones de los jóvenes sobre la moda y la ropa. Escribe una redacción (160 – 180 palabras) en la que vas a seguir los puntos que vienen a continuación:
   • tendencias de la moda y la importancia de seguir estas tendencias;
   • elegancia o comodidad;
   • la moda de los jóvenes.
   Témy na sloh B2

   Téma: La ropa y la moda
   Has encontrado en Internet un concurso que organiza la revista “Moda”. El autor del mejor artículo (200 – 220 palabras) sobre el tema La ropa y la moda ganará prendas de vestir de una marca conocida. Has decidido participar en el concurso. Sigue los puntos que vienen a continuación:
   • el papel de la moda en tu vida;
   • uniformidad o variedad;
   • etiqueta en el vestir y su influencia en la elección de la ropa.   Témy na sloh B2

   Téma: Les vêtements et la mode
   Sur Internet, la revue « Mode » propose un concours. L’auteur/-re du meilleur article (de 200 à 220 mots) sur le thème Les vêtements et la mode gagne un vêtement d’une marque mondialement connue. Vous avez décidé de participer à ce concours. Pour remporter ce prix, développez vos idées d’après les points suivants :
   • Parlez du rôle de la mode dans votre vie.
   • La mode est-elle aujourd’hui à l’uniformité ou à l’hétérogénéité vestimentaire ?
   • Les codes vestimentaires ont-ils une influence sur le choix des vêtements? Pourquoi ?

   Témy na sloh B1

   Téma: Festività, usi e tradizioni della mia famiglia
   Il giornalino studentesco ha indetto un concorso per scrivere un articolo sul tema Festività, usi e tradizioni della mia famiglia. Il premio principale sono due biglietti per un parco acquatico. Avete deciso di partecipare al concorso. Scrivete un articolo dalla lunghezza di 160 – 180 parole. Elaborate i seguenti punti:
   • Quali festività celebrate insieme alla famiglia e agli amici?
   • Scegliete, come esempio, una festività specifica e descrivete in quale maniera si svolgono i preparativi per questa giornata/queste giornate.
   • In che cosa le vostre attività in questa giornata/queste giornate sono differenti da quelle dei vostri giorni comuni?
   • Descrivete precisamente quali sono gli usi particolari oppure le tradizioni tipiche per questa festività.
   • Descrivete brevemente un momento indimenticabile che avete vissuto durante questa festività.
   Témy na sloh B2

   Téma: Festività, usi e tradizioni nel nostro paese
   Il giornalino studentesco ha indetto un concorso sul tema Festività, usi e tradizioni nel nostro paese. Il premio principale è un fine settimana wellness per due persone. Avete deciso di partecipare al concorso. Scrivete una riflessione dalla lunghezza di 200 – 220 parole. Elaborate i seguenti punti:
   • Quale significato hanno le festività, gli usi e le tradizioni per la nostra società e per la nostra famiglia?
   • Quale festività slovacca dovrebbe avere, secondo la vostra opinione, una posizione di maggiore rilievo e perché?
   • Quali usi e tradizioni vengono considerati più importanti dagli slovacchi?
   • Quali festività, usi e tradizioni degli italiani potrebbero suscitare l´interesse degli slovacchi?
   • Quale è la vostra opinione sull’importazione di usi e tradizioni di altri paesi nella nostra cultura?   Témy na sloh

   1. Zima konečne odchádza (Opis)
   2. „Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein (Úvaha)
   3. Ďakujeme, milí rodičia! (Slávnostný prejav na stužkovej slávnosti)
   4. To predsa nemôže byť pravda! (Rozprávanie)
   Zadarmo eBook

   Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


   Maturitné testy

   všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
   A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


   Ako sa učiť?

   učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


   Dátumy a časy maturity

   časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
   Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
   Tablá
   Pridaje si aj vy svoje tablo