Ako sa efektívne učiť?


„Ovládaš cudzí jazyk? Nie... V dvadsiatich rokoch neovládaš žiaden cudzí jazyk?“
autor neznámy... to je život

Úvodné myšlienky:


Až cca 80% z toho, čo sa naučíme, vnímame zrakom. No a v škole prebieha väčšina vyučovania vo forme rozpravánia. Inak povedané - verbálne, teda prostredníctvom slov. Klasické školské vyučovanie teda vôbec neberie do úvahy skutočnosť, že ľudia tzv. akustického typu sú v menšine.
V živote ide o presadenie vedomostí do praxe a o použitie získaných vedomostí v živote. Vedomosti ako také sú len tzv. mŕtvym kapitálom, ak chýba schopnosť využiť ich správnym spôsobom.Inteligencia je osobitná duševná schopnosť, ktorá umožňuje človeku získavať vedomosti a zaobchádzať s nimi. Školský prospech umožňuje robiť len relatívne závery o duševnej výkonnosti v neskoršom živote. Mnohí géniovia boli v škole zlými žiakmi.

1. Aj učiť sa treba naučiť


Využite čas svojho optimálneho výkonu. Dôležitý faktor, ktorý by nemal uniknúť vašej pozornosti, je optimálny čas na učenie. V priebehu dňa sa totiž individuálna schopnosť učiť sa výrazne mení. Sú hodiny, keď sme schopní vrcholových výkonov a sú momenty, ktoré sú vhodné len na vybavovanie rutinných záležitostí.
Ak teda premárnime časový interval svojho optimálneho výkonu nepodstatnými činnosťami alebo opačne, ak sa pokúšame v obdobiach zníženej výkonnosti robiť náročné veci, naše výsledky nebudú adekvátne.
Prečo sa vlastne v škole neučíme ekonomicky narábať s časom? A pritom je táto schopnosť aspoň taká dôležitá, ako hociktorý iný, v škole učený, predmet.
Starajte sa o to, aby vás nikto neokrádal o čas. Zapamätajte si, že peniaze možno nahradiť omnoho ľahšie ako premrhaný čas. "Nevyužitý čas", t.j. čas, ktorý ste premrhali, je nenávratne stratený. Lebo čas nie sú len peniaze, ako sa zvykne hovoriť, čas je vlastne váš život.


2. Čo sťažuje učenie?


K ľahkému učeniu patrí príjemná izbová teplota.
Plný žalúdok sa nerád učí.
Dôležitú úlohu hrá aj vhodné osvetlenie.
Mimoriadne dôležitý je dostatok kyslíka. Napriek tomu, že ľudský mozog je v porovnaní s celkovou hmotnosťou človeka relatívne malý, spotrebuje až 20% z celkového množstva kyslíka.
Ak pri učení zívate, môže to byť príznakom nedostatku kyslíka alebo pohybu. Vtedy si treba okamžite urobiť krátku prestávku. Mnohí ľudia trpia nedostatkom pohybu.3. Význam pozitívnych emócií


Ukázalo sa, že citová účasť a viacnásobné uskladnenie uľahčujú učenie. Čo to znamená? Keď sa učíte, mali by ste vniesť do tohto procesu pozitívne emócie. Ako to urobiť? Skúste prebudiť svoju zvedavosť, radosť alebo nadšenie! Vložte do svojej práce pozitívne emócie aj napriek tomu, že ide o povinnú učebnú látku.
Klaďte si otázky:
Videl som už niečo také? Pripomína mi to niečo?
Na čo sa to podobá? Ako to súvisí s tým, čo už poznám?
Čo si zapamätáte najľahšie?
Ako ukázali psychologické výskumy priemerný dospelý človek si pamätá:
20% z toho, čo počul,
30% z toho, čo videl,
50% z toho, čo počul a videl,
90% z toho, čo sám vyskúšal.
Tento výsledok výskumu, samozrejme, nezohľadňuje to, či testovaná osoba patrí k opticky, akusticky alebo kineticky orientovanému typu.Najlepšie si zapamätáte to, čo ste kedysi robili.

4. Význam správneho stravovania


Ak má niekto prácu s malými možnosťami pohybu, teda aj učiaci sa, mal by sa vyhýbať príliš mastnej strave. Duševne pracujúcim sa odporúčajú šaláty, zelenina a ovocie.
5. Čo uľahčuje učenie sa


Vizuálne - motorické typy si uľahčujú učenie tak, že si dôležité miesta textu podčiarknu, napríklad širokým svetlofarebným značkovačom (fix) a robia si poznámky, čo im neskôr slúži ako účinná opora.
Ak ste si dali učebné ciele náročné na čas a sily, napr. diaľkovo študujete, navštevujete nejaký účtovnícky kurz alebo sa učíte cudzí jazyk, mali by ste si nájsť priateľov, ktorí sa radi učia a sledujú ten istý cieľ, čo vy. Nie je nutné, aby boli títo priatelia "chodiace encyklopédie". Postačí, ak majú radosť z učenia a ak sa budete vzájomne povzbudzovať, aby ste sa čím viac a rýchlejšie všetko naučili.
Predovšetkým skupinová práca je veľmi prospešná. Učenie touto formou spôsobuje radosť, aj keď u väčšiny učiacich sa si to spája s námahou a prácou. Okrem toho, nič tak nepovzbudzuje ako zdravé súťaženie.
6. Motivácia


Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, mali by ste sa vopred adekvátne motivovať. Kto presne vie, čo chce a prečo to chce, ten svoj cieľ aj dosiahne. Takýto človek sa bude snažiť nájsť si cestu k úspechu. Má totiž svoju motiváciu!
Prv ako zamierite k určitému cieľu, dokonale sa psychicky pripravte. Ako?

  • vsugerujte si veľmi intenzívne, že určený cieľ navzdory všetkým ťažkostiam chcete bezpodmienečne dosiahnuť.
  • pre žiaden pád sa nevzdávajte, kým svoj cieľ nedosiahnete.
  • nevzdávajte sa ani vtedy, ak by ste na pol ceste spoznali, že to vôbec nepotrebujete, alebo nechcete dosiahnuť.

Tým si opäť dokážete, že pre vás je každý cieľ dosiahnuteľný.
Lenivosť
Lenivosť je jedným z najväčších nepriateľov študenta. Učitelia i rodičia potvrdia, že zvyčajne tzv. „čistí jednotkári“ sa v živote uplatnili ďaleko slabšie ako „dvojkári“ a „trojkári“. Je to spôsobené tým, že jedna vec je získať poznatky a vedomosti (know-how) z teórie, ale často diametrálne úplne iná vec je vedieť ich v praxi použiť ako zručnosti a praktické skúsenosti (skills).
Aj najväčšie talenty môžu byť porazené v športových pretekoch alebo výkonom v práci od najusilovnejších. V živote platí pravidlo, že usilovnosť a húževnatosť sú dve oveľa silnejšie sestry schopnosti. Preto ak ste naozaj v niečom dobrí, nebuďte leniví a nestagnujte vo vzdelávaní alebo napredovaní, pretože vás ostatní, a to aj tí menej talentovaní, predbehnú. To, čo sa nenaučíte alebo nespravíte teraz, k tomu sa už ťažko niekedy budete vracať. Z vlastnej skúsenosti vieme, že stále pribudnú nové a nové veci, ktoré sa budete musiet naučiť a na tie, ktoré ste nestihli už nebude čas. A čas nie sú len peniaze, čas je aj čas životný. Váš život.Motivácia hudbou:
Aj hudba môže do určitej miery stupňovať motiváciu. Ak ju máme podľa priania k dispozícii, môže byť veľmi užitočná. Rušivým vplyvom, ako sú správy a rozhlasové komentáre, sa treba zásadne vyhýbať. Odpútavajú našu pozornosť.

7. Koncentrácia


Prílišné pohodlie neprospieva učeniu.
Výskumy ukázali, že ľahké napätie svalov podporuje duševnú činnosť. Kto sa úplne uvoľní, nemôže sa zároveň optimálne koncentrovať. Aj keď vás akokoľvek zvádza gauč alebo pohodlné kreslo, ak si chcete zabezpečiť optimálnu koncentráciu, ostaňte radšej sedieť pri písacom stole.
Trvanie koncentrácie
Nikto sa nemôže na učebnú látku koncentrovať ľubovoľne dlho. Zadeľte si preto čas štúdia do presne stanovených fáz koncentrácie. Najlepšie je začať s intervalom 10 minút, pričom sa môžete kontrolovať pomocou budíka. Týchto 10 minút pracujte bez toho, aby ste mysleli na čas. Ak zistíte, že sa môžete koncentrovať i dlhšie, predĺžte si najbližšiu fázu na 15 minút, aby ste časové rozpätie mohli stupňovať až na 30 minút. Potom si treba bezpodmienečne urobiť prestávku, aj keď sa cítite sviežo.
Osvedčené cvičenie koncentrácie
Na 1 až 2 minúty sa sústreďte na nejaký ľubovoľný bod na stene. Pozerajte sa stále na jeden bod. Ak vaše myšlienky blúdia, nasmerujte ich znovu vedome na tento bod. Povedzte si pritom: „Vidím tento bod. Nič iné nie je v tomto okamihu dôležité. Pre mňa teraz existuje len tento bod. Bod a ja splývame!"
Tým dosiahnete, že vaše myšlienky, ktoré pozvoľna prechádzajú pred vašim vnútorným zrakom, zredukujete najprv na jeden bod. Teraz zatvorte oči a bod zmizne. Teraz môžete svoje myšlienky plne skoncentrovať na predmet, ktorý si vyžaduje vašu pozornosť.Pri dlhodobom učení často dochádza k stuhnutiu svalov krku a mozog sa nedostatočne prekrvuje. V takomto prípade si treba svaly uvoľniť buď cvičením, alebo môžete použiť prípravok v podobe gélu na uvoľnenie svalstva. Po 45 minútach práce za PC by si mal človek na 15 minút oddýchnuť, ale v praxi to, žiaľ, nie vždy je realizovateľné.

Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo