Maturitné testy 2012


Všetky maturitné testy, slohové témy a nahrávky. Vedz, že komunikujeme aj s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pretože sa ti snažíme priniesť tie najnovšie infošky zo sveta maturity. Podpor nás zdieľaním na Facebook a kliknutím na "Páči sa mi to". Ďakujeme :)

Témy na sloh

 1. „Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali.“ Boris Filan ( Diskusný príspevok o súčasných hodnotách )
 2. Nemám ju rád/rada, ale musím s ňou žiť ( Charakteristika personifikovanej vlastnosti )
 3. Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony nás? (Úvaha)
 4. Som jednoducho smoliar (Fiktívny beletrizovaný životopis)
Témy na sloh

 1. Bol to obyčajný deň? ( Rozprávanie )
 2. Keby som mal/mala krídla ( Úvaha )
 3. Človek, ktorý vie, ako žiť ( Charakteristika )
 4. Načo sú mi priatelia, mám Facebook ( Diskusný príspevok o dôležitosti skutočného priateľstva )
Témy na sloh B1

Téma: My School
Write a letter (160–180 words) to your English penfriend about the school you attend. After introducing it, include:
 • two things you like about attending it
 • two things you would like to change and how.
Témy na sloh B2

Téma: An Ideal School
Write an essay (200–220 words) about an ideal secondary school for you. Justify your opinions about:
 • the setting you would study in
 • relationships between teachers and students
 • the subjects you would study
 • testing
 • extra-curricular activities.
Témy na sloh B1

Téma: Meine Schule
Schreiben Sie einen Aufsatz (160 – 180 Wörter) über Ihre Schule. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein:
 • Was gefällt Ihnen in der Schule und warum? Nennen Sie zwei positive Seiten.
 • Was gefällt Ihnen in der Schule nicht und warum? Nennen Sie zwei negative Seiten.
Témy na sloh B2

Téma: Die ideale Schule
Beschreiben Sie in einem Aufsatz (200 – 220 Wörter) die Schule Ihrer Träume. Begründen Sie Ihre Vorstellung. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein:
 • Schwerpunkte der Schule, Fächer und Stundenplan
 • Gebäude und Ausstattung
 • Beziehungen in der Schule (Lehrer – Schüler, Schüler – Schüler)
 • Bewertung der Leistungen (Noten ja oder nein?)
 • Außerschulische Aktivitäten

Témy na sloh B1

Téma: «Моя школа» (Письмо подруге/другу)
Ваша подруга/Ваш друг хочет учиться в Вашей школе. Напишите ей/ему письмо (160–180 слов), в котором расскажите о 2-х вещах, которые Вам в школе нравятся, о 2-х вещах, которые Вам не нравятся, и что бы Вы изменили в своей школе.
Témy na sloh B2

Téma: «Идеальная школа» (Сочинение-рассуждение)
Напишите сочинение (200–220 слов) о том, как Вы представляете себе идеальную школу (приведите аргументы):
 • место, где проходит учёба,
 • отношения в школе (учителя – ученики, ученики – ученики),
 • школьные предметы,
 • система оценок,
 • внешкольные мероприятия.

Témy na sloh B1

Téma: Vos études secondaires
Écrivez en 160-180 mots une lettre à votre ami(e ) français(e) et parlez-lui de vos études secondaires. Vous développez vos idées selon les points suivants :
 • Parlez de deux aspects de l’enseignement que vous aimez bien.
 • Parlez de deux aspects de l’enseignement que vous n’aimez pas.
Témy na sloh B2

Téma: Votre école secondaire de rêve
Dans votre expression écrite contenant 200-220 mots, vous imaginez une école secondaire de rêve. En répondant aux questions suivantes, présentez vos idées et justifiez-les :
 • Comment imaginez-vous l’atmosphère dans la classe ?
 • Comment seraient les relations interpersonnelles à l’école ?
 • Quelles matières les professeurs enseigneraient-ils?
 • Comment se feraient l’évaluation des élèves et les notations ?
 • Quelles activités parascolaires seraient proposées ?

Témy na sloh B1

Téma: Educación y enseñanza
Escribe una carta (160 - 180 palabras) a tu amigo en la que vas a hablar sobre tu escuela.
 • describe dos cosas que te gustan en la escuela
 • describe dos cosas que no te gustan en la escuela
Témy na sloh B2

Téma: Educación y enseñanza
Escribe una redacción (200 – 220 palabras) sobre tu idea de una escuela secundaria ideal. Di algunos argumentos por qué tu visión sobre la escuela ideal es así como la describes.
 • cómo sería el ambiente en el que se desarrolla la enseñanza
 • describe las relaciones humanas en la escuela (profesor-estudiantes, estudiantes entre sí)
 • las asignaturas ideales
 • evaluación y las notas
 • actividades extraescolares

Témy na sloh B1

Téma: La mia scuola
Scriva una lettera ad un amico (160 – 180 parole) sulla sua scuola.
 • due cose di scuola che Le piacciono
 • due cose di scuola che non Le piacciono
Témy na sloh B2

Téma: La sua idea di una scuola ideale
Scriva una riflessione (200 – 220 parole) sulla sua idea di una scuola ideale e motivi la sua scelta.
 • ambiente in cui si studia
 • rapporti a scuola (tra professori e studenti, studenti tra di loro)
 • materie preferite e quelle meno amate
 • sistema di valutazione e esaminazione
 • attività fuori scuola

Témy na sloh

 1. Розум без книги – це птах без крил (Роздум)
 2. Традиції шанування батьків у нашій родині (Розповідь)
 3. Можливості комп’ютерних технологій (Дискусійний внесок)
 4. Гармонія природи і мистецтва (Урочиста промова)Témy na sloh

 1. Miben merül ki a mai ember erıszak-ellenessége? (Elmélkedés az emberiség jövıjérıl a médiákban közvetített konfliktusok kapcsán)
 2. Mit és miért olvasok szívesen? (Fejtegetés az olvasás, a kultúra jellem- és emberformáló szerepérıl)
 3. A hagyományos életforma és értékrend változása napjainkban (Leírás)
 4. „Egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta.“ Bessenyei György (Vitacikk az anyanyelv szerepérıl, valamint a más népek nyelve iránti tiszteletrıl)


Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo