Maturitné testy 2013


Všetky maturitné testy, slohové témy a nahrávky. Vedz, že komunikujeme aj s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pretože sa ti snažíme priniesť tie najnovšie infošky zo sveta maturity. Podpor nás zdieľaním na Facebook a kliknutím na "Páči sa mi to". Ďakujeme :)

Témy na sloh

 1. Sociálna internetová sieť – náš sluha či pán? (Úvaha)
 2. Kam len oko dovidí... (Umelecký opis Slovenska)
 3. I malé meškanie môže spôsobiť veľké problémy (Rozprávanie)
 4. „Kto teba, pes, smie nazvať psom? Ty si môj priateľ milý. Dobre by bolo, keby ťa dejiny pochopili.“ Ján Smrek (Diskusný príspevok o spolužití človeka a zvieraťa)

Témy na sloh

 1. „Múdry je ten, kto sa vie od každého niečo naučiť.“ Vladimír Godár ( Úvaha )
 2. Sme naozaj príbuzní? ( Charakteristika )
 3. ̌lovek musí byť zodpovedný voči sebe, životu, svojmu okoliu a ľudstvu ( Diskusný príspevok na vyučovacej hodine )
 4. Konečne začalo svitať... ( Rozprávanie )Témy na sloh B1

Téma: My Favourite Book
Write a description of a book you like very much (160–180 words).
Include:
 • the title and the writer;
 • the reasons for your choice;
 • a short description of the plot;
 • the characters you admire in the book;
 • why you would recommend it to your best friend.
Témy na sloh B2

Téma: Can a Book Still Be Your Best Friend?
Write an essay (200–220 words) entitled Can a Book Still Be Your Best Friend?
 • Within the topic mention and describe 5 different issues that support your opinion by giving distinct reasons or demonstrating them by your personal experience.
 • o not forget to include an introductory paragraph and a conclusion.
Témy na sloh B1

Téma: Meine Lieblingslektüre
Schreiben Sie einen Aufsatz (160 – 180 Wörter) über Ihr Verhältnis zum Lesen. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein:
 • Was für Bücher/Zeitungen/Zeitschriften lesen Sie gern? Warum?
 • Nennen Sie den Titel (in deutscher Übersetzung) und den Autor Ihres Lieblingsbuches. Was ist das Thema?
 • Warum mögen Sie dieses Buch (drei Beispiele)?
 • Gefällt Ihnen der Literaturunterricht in der Schule? Warum (nicht)?
 • Was kann man tun, damit Kinder gern lesen?
Témy na sloh B2

Téma: Gegenwart und Zukunft des Buches
Schreiben Sie einen Aufsatz (200 – 220 Wörter) über die Rolle des Buches in der heutigen Gesellschaft.
Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein:
 • Ihre liebste Lektüre (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften ,), Gründe dafür
 • die Zukunft des Buches neben den elektronischen Medien
 • Lesen als Freizeitbeschäftigung bei Ihnen und Ihren Freunden
 • Motivation für das Lesen durch den Unterricht in der Schule
 • Ihre Buchempfehlung: Autor, Titel (in deutscher Übersetzung), Thematik

Témy na sloh B1

Téma: «Книга, которая меня заинтересовала» (Сочинение)
Напишите сочинение (160–180 слов), в котором расскажите:
 • какая книга Вам понравилась,
 • кто её автор, как она называется,
 • о чём эта книга,
 • чем она Вам понравилась,
 • кому Вы можете её порекомендовать.
Témy na sloh B2

Téma: «Осталась ли книга другом человека?» (Сочинение-рассуждение)

Напишите сочинение (200–220 слов) на данную тему. Приведите 5 аргументов в пользу или против того, что книга до сих пор остаётся неотъемлемой частью нашей жизни. Аргументируйте своё мнение.

Témy na sloh B1

Téma: Le livre est un ami fidèle de l’homme
Dans votre expression écrite composée de 160 – 180 mots, vous parlez du livre que vous avez aimé en répondant aux questions suivantes :
 • Quel est le genre littéraire de ce livre ?
 • Pourquoi avez-vous choisi ce livre ?
 • Racontez rapidement son histoire.
 • Décrivez ses personnages principaux.
 • À votre avis, la lecture a-t-elle encore sa place dans notre vie ?
Témy na sloh B2

Téma: Votre école secondaire de rêve
Dans votre expression écrite contenant 200-220 mots, vous imaginez une école secondaire de rêve. En répondant aux questions suivantes, présentez vos idées et justifiez-les :
 • Comment imaginez-vous l’atmosphère dans la classe ?
 • Comment seraient les relations interpersonnelles à l’école ?
 • Quelles matières les professeurs enseigneraient-ils?
 • Comment se feraient l’évaluation des élèves et les notations ?
 • Quelles activités parascolaires seraient proposées ?

Témy na sloh B1

Téma: Libro – amigo del hombre
Escribe a tu amigo una carta sobre el tema: El libro que me gusta mucho (160 – 180 palabras).
 • saludo
 • ¿cómo se llama el libro que describes y quién es el escritor?
 • describe brevemente el contenido del libro
 • ¿por qué te gusta este libro?
 • despedida
Témy na sloh B2

Téma: Libro – amigo del hombre
Escribe una redacción sobre el tema: ¿Es válida en la actualidad la frase “Libro – amigo del hombre”? (200 – 220 palabras)
 • explica las razones porque sí o por qué no es actu al la frase
 • qué otros „amigos“ puede tener hombre
 • ¿para ti el libro es tu amigo?

Témy na sloh B1

Téma: Un libro che mi piace
Ci racconti di un libro che Le piace moltissimo (160 – 180 parole).
 • di quale libro si tratta?
 • perché La ha colpito?
 • di che cosa parla?
 • chi ne è autore?
 • perché l’ha scelto?
Témy na sloh B2

Téma: È il libro ancora l’amico di uomo?
Scriva una riflessione (200 – 220 parole) sul ruolo dei libri nella società di oggi.
 • qual è il posto di libri stampati nel mondo di oggi?
 • perché la gente dovrebbe leggere libri?
 • quando è meglio andare al cinema o guardare la TV?
 • quali sono i vantaggi di libri stampati?
 • quali sono i loro svantaggi?

Témy na sloh

 1. Екскурсія до краєзнавчого музею (Розповідь)
 2. Ну ось і все! Здається, школу закінчено... (Урочиста промова на Вечорі передавання стрічок)
 3. Краса зовнішня і внутрішня (Опис)
 4. Кого ви вважаєте героєм нашого часу? (Роздум)Témy na sloh

 1. Kréta vagy interaktív tábla? (Diákszemmel az oktatásban használt/használandó modern segédeszközökről – elmélkedés)
 2. „A munka az élet célja.” Kosztolányi Dezső (Fejtegetés a munkáról, annak mai szerepéről az egyén és a társadalom szempontjából)
 3. „Gondolkozz, ahogy apád tanított. Élj, ahogy anyád tanított.“ Leonardo da Vinci (A család szerepe napjaink társadalmában – vitacikk egy ifjúsági lapba)
 4. Miként váltam olvasóvá? (Elbeszélés)
Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo