Maturitné testy z maďarského jazyka


Zoznam všetkých maturitných testov, slohových tém a nahrávok. Vedz, že komunikujeme aj s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pretože sa ti snažíme priniesť tie najnovšie infošky zo sveta maturity. Ak ti táto stránka príde užitočná, zdieľaj s kamošmi a klikni na tlačítko "Páči sa mi to".
Témy na sloh

 1. (Elmélkedés önmagunkról, az önmegvalósításunkról, önmagunk kereséséről) „Gondolkodom,tehátvagyok.” René Descartes
 2. (Leírás – elfelejtett hagyományaink újjáélesztése) Ünnepiszokásainkrégenésma
 3. (Elbeszélés) Ha az iskolatáskám mesélni tudna
 4. (Jellemzés) Megismertem egy érdekes embert

Témy na sloh

 1. Én nem látom olyan tragikusan a generációmat (Vitacikk a mai fiatalok életszemléletéről)
 2. Ez az életút elvarázsolt engem (Egy általam nagyra becsült ember regényes életrajza)
 3. Ha én lennék az iskolaigazgató... (Elmélkedés)
 4. Mint két tojás: a barátom / barátnőm és én (Jellemzés)Témy na sloh

 1. Életem legborzasztóbb érvelése (Elbeszélés)
 2. Ami többet ér a pénznél… (Vitacikk az értékekről)
 3. Milyen feladatai, céljai lehetnek egy mai fiatalnak Európa szívében? (Elmélkedés)
 4. Ezt el kell olvasnod! (Egy kötelező olvasmány könyvajánlója – értekezés)Témy na sloh

 1. Egy döntés felelőssége (Elmélkedés a pályaválasztás előtt)
 2. Ki vagyok én? (Ahogy mások látnak engem, s ahogy én ítélem meg önmagam – jellemzés)
 3. A táj, ahol élek (Élményszerű tájleírás)
 4. József Attila egy mai fiatal szemével (A szépség koldusának gondolatai egy mai fiatal szemszögéből – értekezés)Témy na sloh

 1. Kréta vagy interaktív tábla? (Diákszemmel az oktatásban használt/használandó modern segédeszközökről – elmélkedés)
 2. „A munka az élet célja.” Kosztolányi Dezső (Fejtegetés a munkáról, annak mai szerepéről az egyén és a társadalom szempontjából)
 3. „Gondolkozz, ahogy apád tanított. Élj, ahogy anyád tanított.“ Leonardo da Vinci (A család szerepe napjaink társadalmában – vitacikk egy ifjúsági lapba)
 4. Miként váltam olvasóvá? (Elbeszélés)Témy na sloh

 1. Miben merül ki a mai ember erıszak-ellenessége? (Elmélkedés az emberiség jövıjérıl a médiákban közvetített konfliktusok kapcsán)
 2. Mit és miért olvasok szívesen? (Fejtegetés az olvasás, a kultúra jellem- és emberformáló szerepérıl)
 3. A hagyományos életforma és értékrend változása napjainkban (Leírás)
 4. „Egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta.“ Bessenyei György (Vitacikk az anyanyelv szerepérıl, valamint a más népek nyelve iránti tiszteletrıl)Témy na sloh

 1. „Amővészetlemossaalélekrılamindennapokporát.“ Pablo Picasso (Elmélkedés az irodalom, a mővészet társadalom – és emberformáló szerepérıl)
 2. Gutenbergtalálmányátólazinternetig (Fejtegetés az olvasás mai formáiról, szerepérıl; a nyomtatott és az elektronikus könyvek közti különbségrıl)
 3. Anyanyelvünktisztasága (Vitacikk a nyelvmővelés szükségességérıl vagy szükségtelenségérıl)
 4. „Amúltajelenalakja,ajövıajelenillata.“ Weöres Sándor (Szónoki beszéd iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából)Témy na sloh

 1. Szükség van-e modern „prófétákra” a 21. században? (Elmélkedés az elhatalmasodó szélsıséges nézetek visszaszorításáról.)
 2. „Ment-e a könyvek által a világ elébb...?” Vörösmarty Mihály (Fejtegetés az olvasás, a kultúra jellem- és emberformáló szerepérıl.)
 3. Lakóhelyem és környékének értékei (Leírás)
 4. Az írástudók felelıssége (Vitacikk az írók, újságírók, valamint a médiák társadalomformáló szerepérıl, erejérıl.)Témy na sloh

 1. „Ezer zsibbadt vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, oláh, szláv bánat mindigre egy bánat marad.” Ady Endre (Elmélkedés a toleranciáról, Európa nemzeteinek egymásra utaltságáról.)
 2. Barátom is lehetne... (Kedvenc irodalmi hősöm jellemzése.)
 3. Kell-e nekünk reform? Iskolarendszerünk egy érettségiző diák szemével. (Fejtegetés)
 4. Találkozásom a művészettel (Elbeszélés)Témy na sloh A

 • Születhetnek-e manapság „arany emberek”? (Elmélkedés Jókai Mór Az arany ember című regénye alapján)
 • A nyelvtudás minden korban, minden kultúra számára elengedhetetlen (Szónoki beszéd egy nyelvi iskola tanévnyitóján)
 • Ruha teszi az embert vagy sem? (Fejtegetés a divatról, annak jellemformáló erejéről)
 • Az Antigoné női szereplőinek jellemzése (Jellemrajz)
Témy na sloh B

 • Születhetnek-e manapság „arany emberek”? (Elmélkedés Jókai Mór Az arany ember című regénye alapján)
 • A nyelvtudás minden korban, minden kultúra számára elengedhetetlen (Szónoki beszéd egy nyelvi iskola tanévnyitóján)
 • Ruha teszi az embert vagy sem? (Fejtegetés a divatról, annak jellemformáló erejéről)
 • Az Antigoné női szereplőinek jellemzése (Jellemrajz)Témy na sloh A

 • „Amővészetlemossaalélekrılamindennapokporát.“ Pablo Picasso (Elmélkedés az irodalom, a mővészet társadalom – és emberformáló szerepérıl)
 • Gutenbergtalálmányátólazinternetig (Fejtegetés az olvasás mai formáiról, szerepérıl; a nyomtatott és az elektronikus könyvek közti különbségrıl)
 • Anyanyelvünktisztasága (Vitacikk a nyelvmővelés szükségességérıl vagy szükségtelenségérıl)
 • „Amúltajelenalakja,ajövıajelenillata.“ Weöres Sándor (Szónoki beszéd iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából)
Témy na sloh B

 • „Amővészetlemossaalélekrılamindennapokporát.“ Pablo Picasso (Elmélkedés az irodalom, a mővészet társadalom – és emberformáló szerepérıl)
 • Gutenbergtalálmányátólazinternetig (Fejtegetés az olvasás mai formáiról, szerepérıl; a nyomtatott és az elektronikus könyvek közti különbségrıl)
 • Anyanyelvünktisztasága (Vitacikk a nyelvmővelés szükségességérıl vagy szükségtelenségérıl)
 • „Amúltajelenalakja,ajövıajelenillata.“ Weöres Sándor (Szónoki beszéd iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából)
Zverejnené so súhlasom NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo