Priebeh maturity 201912. marca 2019 (utorok)

slovenský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a slovenská literatúra9:30-9:45 Vypĺňam záhlavia OH, administrátori nám dávajú úvodné pokyny.
9:45-11:15 Robím všetko čo môžem aby bol test vyplnený správne
11:15-12:20 Máme prestávku. (ideme na obed)
12:20 Sme v triedach s dozorom a očakávame zverejnenie 4 tém z písomnej formy internej časti (slohová práca). Minister školstva vyžrebuje 4 žánre z 8 možných (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis)
12:45-13:00 Vyberám si jednu zo 4 tém písomnej formy internej časti. Zatiaľ len dumám, ešte ju nepíšem.
13:00-15:30 Mám 150 minút na napísanie celej slohovej práce - najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4. Najprv si prácu píšem na nečistopis a až keď som s ňou spokojný, tak ju prepisujem na čistopis. Hodnotí sa aj úprava, takže si dávam sakramentsky záležať.
15:30-24:00 Huráá na matura.sk stiahnuť testy, zistiť čo označili ostatní a pripraviť sa na ďaľší maturitný deň


Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo


slovenského jazyka a literatúry nájdeš v tomto PDF
slovenského jazyka a slovenskej literatúry nájdeš v tomto PDF
TIP: Odskúšaj sa, za aký dlhý čas dokážeš napísať čistopisom (s úpravou) jednu stranu A4.

Niečo napríklad len tak odpisuj. Podľa toho zistíš, kedy je už potrebné začať prepisovať tvoju prácu z nečistopisu na čistopis. Ak sa ti náhodou nepodarí prepísať celú prácu na čistopis, nevešaj sa, strhnú ti len body za vonkajšiu formu. Ale určite sa ju snaž mať radšej aj v čistopise.

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti nájdeš v tomto PDF


13. marca 2019 (streda)

anglický jazyk,
nemecký jazyk,
španielsky jazyk,

ruský jazyk,
francúzsky jazyk,
taliansky jazyk,9:30-9:45 Vypĺňam záhlavia OH, administrátori nám dávajú úvodné pokyny.
9:45-11:25 Ak mám úroveň B1 tak píšem všetko čo viem do test. Po teste nerobím hluk, lebo úroveň B2 ešte stále píše.
9:45-11:45 Ak mám úroveň B2 tak píšem všetko čo viem o 20 minút dlhšie ako B1.
do 12:30 Po uplynutí testov z externej časti máme prestávku (ideme na obed)
do 12:30 by sme mali byť v učebniach a čakať na zadanie písomnej formy internej časti.
13:00-14:00 Píšeme písomnú formu internej časti. Kreativita na plné obrátky...
14:00-24:00 bežím na matura.sk, kde si prezriem testy, správne odpovede a podiskutujem s ostatnými ako sa mi zadarilo.Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z


  anglického jazyka B1 nájdeš tu a anglického jazyka B2 nájdeš tu
  nemeckého jazyka B1 nájdeš tu a nemeckého jazyka B2 nájdeš tu
  francuzskeho jazyka B1 nájdeš tua francuzskeho jazyka B2 nájdeš tu
  maďarského jazyka nájdeš tu
  ruského jazyka B1 nájdeš tu a ruského jazyka B2 nájdeš tu
  španielskeho jazyka B1 nájdeš tu a španielskeho jazyka B2 nájdeš tu
  talianskeho jazyka B1 nájdeš tu a talianskeho jazyka B2 nájdeš tu
  ukrajinského jazyka nájdeš tu
Rozsah písomnej formy internej časti z cudzieho jazyka pre úroveň B1 je 160 – 180 slov a pre úroveň B2 200 – 220 slov. Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku písomnej formy internej časti. Počítajú sa všetky slová vrátane členov, predložiek, spojok, čisloviek (vypísaných slovom).


14. marec 2019 (štvrtok)

matematika9:30-9:45 Vypĺňam záhlavia OH, administrátori nám dávajú úvodné pokyny.
9:45-11:45 Makám na testoch a počítam, predstavujem si, kreslím, čmáram (len nie do testu, lebo ma predseda zahluší)
11:45-24:00 žiaden sloh, iba voňavý obed a bežím na matura.sk, kde čekujem test, správne odpovede a diskutujem s ostatnými kto to ako rátal.


Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z


   matematiky nájdeš v tomto PDF


15. marec 2019 (piatok)

maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra9:30-9:45 Vypĺňam záhlavia OH, administrátori opäť do toho kecajú. Však to už poznám!
9:45-11:15 Teraz mi už nič neostáva, len správne vyplniť test
11:15-12:20 Máme prestávku. (ideme na obed)
12:20 Sme v triedach s dozorom a očakávame zverejnenie 4 tém z písomnej formy internej časti (slohová práca). Minister školstva vyžrebuje 4 žánre z 8 možných (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis)
12:45-13:00 Vyberám si jednu zo 4 tém písomnej formy internej časti. Zatiaľ len dumám o čom asi, ešte ju nepíšem.
13:00-15:30 Mám 150 minút na napísanie celej slohovej práce - najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4. Najprv si prácu píšem na nečistopis a až keď som s ňou spokojný, tak ju prepisujem na čistopis. Hodnotí sa aj úprava, takže si dávam sakramentsky záležať.
15:30-24:00 Huráá na matura.sk stiahnuť testy, zistiť čo označili ostatní a premyslieť kam v piatok večer.


Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov


   maďarský jazyk nájdeš v tomto PDF
   ukrajinský jazyk nájdeš v tomto PDFMaturita 2019 čo treba vedieť


Kedy zmaturujem?

 


Vyučovacie jazyky, cudzie jazyky:

Zmaturujem, ak
1. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)
2. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)
3. Ak dostanem z ústnej 4,
potom musím mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a SÚČASNE sloh na viac ako 25% (25% je málo).

Na ústnu maturitu môžem ísť bez ohľadu na výsledky z testu či slohu.

pdf Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti SJ, SJLS, MJ, UJ

pdf Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky cudzie jazyky

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov:
pdf slovenského jazyka a literatúry nájdeš v tomto PDF

pdf slovenského jazyka a slovenskej literatúry nájdeš v tomto PDF

pdf Špecifikácia testov z cudzích jazykov, úroveň B1 nájdeš v tomto PDF
pdf Špecifikácia testov z cudzích jazykov, úroveň B2 nájdeš v tomto PDF

pdf anglického jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf anglického jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf nemeckého jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf nemeckého jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf francúzskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf francúzskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf maďarského jazyka a literatúry nájdeš v tomto PDF

pdf ruského jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf ruského jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf španielskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf španielskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf talianskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf talianskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF

pdf ukrajinského jazyka nájdeš v tomto PDF
Matematika:

Zmaturujem, ak
1. dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a test napíše na viac ako 25% (25% je málo)
2. dostanem z ústnej 4 a test na píše na viac ako 33 % (33% je málo).

Špecifikácia testu z :
pdf matematiky nájdeš v tomto PDF
Z predmetu, z ktorého nepíšem test ani sloh:
Zmaturujem, ak dostanem z ústnej časti najhoršie 4 (1,2,3 alebo 4).

Dobrovoľný predmet:
Zmaturujem, ak napíšem test na viac ako 33 % (čiže 33% je málo).Zdroj:

 

VYHLÁŠKA MŠSR 23. júla 2008 (Dôležitý je § 15, (7), (8), (9), (10). POZOR (7) písmeno a) + (8) písmeno a) - je zmenené v druhom dokumente Vyhláška MŠSR z 24. júna 2011)Povolené pomôcky Maturita 2019


Vyučovacie jazyky:

• Pri slohu zo slovenčiny je k dispozícii pomocná literatúra: Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka.

• Pri slohu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry: Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka, Maďarsko-slovenský slovník, Slovensko-maďarský slovník.

• Sloh z maďarského jazyka: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó).

• Sloh z ukrajinského jazyka: Slovensko-ukrajinský slovník.Cudzie jazyky:

Pri písaní slohu žiaci nesmú používať zošity, slovníky, učebnice ani inú literatúru.Matematika:

Pri riešení testu žiaci môžu používať písacie potreby, prehľad matematických vzťahov, ktorý je súčasťou testu a kalkulačku (ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu a má maximálne dvojriadkový displej).

Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru.


Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo